Μαλακή επένδυση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

One Man Sling

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Sling

Σανίδες μεταφοράς

Butterfly

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Turner Pro