Ολοκλήρωση σεμιναρίου ελαστικής θεραπευτικής περίδεσης σε παιδιά.

De ru final

Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το σεμινάριο ελαστικής θεραπευτικής περίδεσης σε παιδιά. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους εισηγητές Esther de Ru, Κωνσταντίνο Χανδόλια και Ειρήνη Σδούκου για τις γνώσεις που μοιράστηκαν μαζί μας, καθώς και την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» για την υπέροχη φιλοξενία. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή σας και ευχόμαστε οι γνώσεις που αποκομίσατε να εξελίξουν την θεραπευτική σας προσέγγιση.