Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (Sensory Integration, S.I.) είναι η ικανότητα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, να οργανώνει και να επεξεργάζεται τις αισθητηριακές πληροφορίες που μεταφέρονται στον εγκέφαλο μέσα από τα αισθητήρια όργανα, τους μύες, τις αρθρώσεις κ.ά., και να τις χρησιμοποιεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να παραγάγει κατάλληλες προσαρμοστικές αντιδράσεις του σώματος στο περιβάλλον. (Ayres, 1972)

Χάρη στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση μπορούμε να δράσουμε και να αντιδράσουμε αποτελεσματικά σε καταστάσεις όπως το να μάθουμε, να παίξουμε, να κάνουμε φίλους, να μείνουμε μακριά από τον κίνδυνο και πολλές ακόμα.

Μέσω της μεθόδου S.I περιεκτικά, ο θεραπευτής αφού εντοπίσει τις δυσκολίες του ατόμου αξιολογώντας το αναλόγως, σκοπεύει να επιτύχει τους θεραπευτικούς του στόχους μέσω στοχοκατευθυνόμενων και ευχάριστων δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν τις ικανότητες του ατόμου και ρυθμίζουν την αισθητηριακή του εισροή.

Η συμβολή μας στις βασικές αρχές

Είναι γνωστό πως κάποιες από τις βασικές αρχές της μεθόδου, αποτελούν το κίνητρο του θεραπευόμενου για τη δραστηριότητα και η στόχευση του θεραπευτή στο “just right challenge”, δηλαδή την δημιουργία μιας δραστηριότητας που δεν είναι πολύ εύκολη για να κάνει το θεραπευόμενο να βαρεθεί, αλλά ούτε και πολύ δύσκολη για να ματαιωθεί και να τα παρατήσει.

Οι έμπειροι επιστημονικοί συνεργάτες μας, Γιώργος Κατσαμάκης – Εργοθεραπευτής εξειδικευμένος στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση και την παιδιατρική αποκατάσταση και Σοφία Αραμπατζή – Ψυχολόγος και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια Snoezelen, έχοντας την απαραίτητη κλινική εμπειρία και κατόπιν επικοινωνίας για την αναγνώριση των αναγκών σας, είναι σε θέση να σας βοηθήσουν προτείνοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό για να καλύψετε τις απαιτήσεις των περιστατικών σας, διαμορφώνοντας παράλληλα ένα χώρο που θα είναι σύμφωνος και θα προωθεί το πρότυπο πιστότητας παρέμβασης της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (Parham et al., 2011).

Έχουμε διαμορφώσει δωμάτια S.Ι σε δομές και θεραπευτήρια πανελλαδικά.

Διαδικασία κατασκευής δωματίων S.Ι

Η Rehab Care όντας αποκλειστικός αντιπρόσωπος παγκοσμίως αναγνωρισμένων εταιριών στην Ελλάδα και Κύπρο, αναλαμβάνει υπεύθυνα και με εξοπλισμό πιστοποιημένης ασφαλείας την σχεδίαση και την εγκατάσταση πολυαισθητηριακών δωματίων, όπως και την εκπαίδευση στη χρήση των υλικών.

1.

Συζήτηση με την ομάδα θεραπευτών μας, για τον εντοπισμό και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών σας.

2.

Προγραμματισμός συνάντησης για μέτρηση και εκτίμηση του χώρου.

3.

Σχεδιασμός του δωματίου και παροχή αρχιτεκτονικού σχεδίου για την καλύτερη οπτικοποίηση του αποτελέσματος.

4.

Εγκατάσταση εξοπλισμού από τεχνικούς πιστοποιημένους από τις εταιρίες που αντιπροσωπεύουμε.

5.

Εκπαίδευση στις νέες δυνατότητες που σας προσφέρουν τα υλικά και ο χώρος.

Ενημερωθείτε από την ομάδα μας