“Πιστοποίηση θεραπευτών στη χρήση συστημάτων THERATOGS” (CTF) LEVEL Ι

Theratogs Cover 768x433 1

Το τμήμα εκπαίδευσης της RehabCare στα πλαίσια μιας συνεχούς προσπάθειας για επίκαιρη επιστημονική ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας, δημοσιεύει το θεωρητικό μέρος του επιστημονικού σεμιναρίου πιστοποίησης θεραπευτών στη χρήση των συστημάτων THERATOGS.

Αυτό το σεμινάριο πιστοποίησης έχει σκοπό να ενισχύσει τις γνώσεις ιατρών, φυσιοθεραπευτών, εργοθεραπευτών και συναφών ειδικοτήτων και περιλαμβάνει μια ανασκόπηση των σχετικών παιδιατρικών ορθοπεδικών θεμάτων και επιστημών σύμφωνα με τη νευροκινητική επανεκπαίδευση για τη στάση και την ευθυγράμμιση του κορμού.

Πληροφορίες - Εγγραφές