21 & 22 Οκτωβρίου – Νάρθηκες άνω άκρων(Advanced)

Νάρθηκες άνω άκρων οκτώβριος 2023

Περιγραφή  «Νάρθηκες Κινητοποίησης άκρας χείρας και μελέτη περιπτώσεων- ΘΕΩΡΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» Το τμήμα εκπαίδευσης της RehabCare στα πλαίσια μιας συνεχούς προσπάθειας για επίκαιρη επιστημονική ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας, διοργανώνει επιστημονικό σεμινάριο ναρθήκων – advanced, υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών. Στόχος μας παραμένει η όσο το δυνατόν καλύτερη κατάρτιση και ενημέρωση των ανθρώπων που βρίσκονται […]

13 & 14 Μαΐου – Νάρθηκες άνω άκρων(Basic)

Νάρθηκες άνω άκρων Μαιος 23 Αθήνα

Περιγραφή  «Νάρθηκες άνω άκρων. Βασικές αρχές επιλογής και κατασκευής. Θεωρία – Εργαστήριο» Το τμήμα εκπαίδευσης της RehabCare στα πλαίσια μιας συνεχούς προσπάθειας για επίκαιρη επιστημονική ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας, διοργανώνει επιστημονικό σεμινάριο ναρθήκων, υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών. Στόχος μας παραμένει η όσο το δυνατόν καλύτερη κατάρτιση και ενημέρωση των ανθρώπων που βρίσκονται στην […]