Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Multiglide SG

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

PediTurn

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

EasyTurn

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

AutoTurn

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

4WayGlide LPL

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

OneWayGlide

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Positioning Wedge

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

MultiGlide Glove

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

2Move

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

MiniBoard

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SatinSheet 2Direction BaseSheet

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SatinSheet 2Direction DrawSheet