Ανελκόμενος βραχίονας υποποδίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

OneWayGlide

Καθημερινής ζωής

Aktiv Reacher

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

EasyTurn

Καθημερινής ζωής

Stocking Long