Ανεξάρτητη ηλεκτρική ανάκλιση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

4WayGlide LPL

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

2Move

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

One Man Sling

Σανίδες μεταφοράς

3B Board

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Prio3A

Σανίδες μεταφοράς

Dolphin