Απαγωγός κάτω άκρος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

BedString

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Molift Raiser Pro

Καθημερινής ζωής

Stocking Short

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SupportBelt

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

2Move