Βάση ταλάντωσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Kudu

Όρθια στάση

Gazelle PS

Όρθια στάση

Toucan

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Cougar