Διαιρούμενα υποπόδια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

MultiGlide Glove

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

MiniBoard

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Sling

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

PediTurn

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

EasyTurn