Δοχείο νυκτός

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Καθημερινής ζωής

Beauty Hairbrush

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

EasyTurn

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

MiniBoard

Καθημερινής ζωής

Aktiv Reacher

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Turner Pro

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

BedString

Σανίδες μεταφοράς

Butterfly

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

4WayGlide LPL