Δυναμικός σκελετός πολλαπλών ρυθμίσεων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Joker R2

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Ego Custom

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Exelle

Πλάτες αμαξιδίων

Posture Air

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Ego Carbon

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Vario Carbon

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Exelle Junior

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Exelle Vario