Δυναμικός σκελετός πολλαπλών ρυθμίσεων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Vario Carbon

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Exelle Junior

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Noir 2.0

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Duke

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Joker

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Ego

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Exelle

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Joker R2