Ενιαία χειρολαβή ώθησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame

Βάσεις καθισμάτων

Strong Base

Όρθια στάση

Meerkat

Όρθια στάση

Caribou

Βάσεις καθισμάτων

Combi Frame:x

Όρθια στάση

Toucan