ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SatinSheet 4Direction DrawSheet

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

MiniBoard

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

2Move

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Sling

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

One Man Sling

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Multiglide SG