ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Βάσεις καθισμάτων

Combi Frame:x

Βάσεις καθισμάτων

High-low:xo Frame

Όρθια στάση

Toucan

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Kudu