Θήκη χειριστηρίου ηλεκτρικής ανύψωσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Όρθια στάση

Caribou

Βάσεις καθισμάτων

Strong Base

Όρθια στάση

Meerkat

Όρθια στάση

Toucan

Βάσεις καθισμάτων

High-low:xo Frame

Βάσεις καθισμάτων

Combi Frame:x