ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Multiglide SG

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

MultiGlide Glove

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Prio3A