ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

EasyTurn

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SatinSheet 2Direction BaseSheet

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

One Man Sling

Καθημερινής ζωής

Stocking Short

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SatinSheet 2Direction DrawSheet

Καθημερινής ζωής

Beauty Back Washer

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

OneWayGlide