ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SupportBelt

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Cross 6

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

One Man Sling

Καθημερινής ζωής

Beauty Hairbrush

Καθημερινής ζωής

Beauty Comb