ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

AutoTurn

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

EasyTurn

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

2Move

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

PediTurn

Καθημερινής ζωής

Beauty Comb