ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame:x

Όρθια στάση

Toucan

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Cougar

Βάσεις καθισμάτων

High-low:xo Frame