ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

AutoTurn

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

EasyTurn

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

PediTurn

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

MultiGlide Glove

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Multiglide SG

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

BedString

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SatinSheet 2Direction BaseSheet