ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

BedString

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Cross 5XL

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SupportBelt

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Cross 6

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Turner Pro