Λαβές συνοδού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Σανίδες μεταφοράς

3B Board

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Prio3A

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

PediTurn

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

BedString

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

4WayGlide LPL