ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Turner Pro

Σανίδες μεταφοράς

Dolphin

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Molift Raiser Pro

Καθημερινής ζωής

Beauty Hairbrush

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SupportBelt