Μαλακό κάλυμα για στήριγμα βραχίονα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Turner Pro

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

AutoTurn

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

EasyTurn