Μαλακό κάλυμα για στήριγμα βραχίονα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

BedString

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

2Move

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Multiglide SG

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

MiniBoard