ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Σανίδες μεταφοράς

Dolphin

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Molift Raiser Pro

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

MultiGlide Glove

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

PediTurn