Μαξιλάρια πλάτης και καθίσματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Kudu

Βάσεις καθισμάτων

Stingray Frame

Όρθια στάση

Caribou

Βάσεις καθισμάτων

Combi Frame:x