ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

4WayGlide LPL

Καθημερινής ζωής

Aktiv Reacher

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Sling

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

2Move

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Cross 6