ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Σανίδες μεταφοράς

3B Board

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

PediTurn

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SatinSheet 2Direction BaseSheet

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Sling

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SupportBelt

Καθημερινής ζωής

Aktiv Reacher