ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SatinSheet 4Direction DrawSheet

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Sling

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Positioning Wedge

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Cross 6

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SatinSheet 2Direction BaseSheet