Μπάρα χεριών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Καθημερινής ζωής

Beauty Back Washer

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Prio3A

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SatinSheet 2Direction BaseSheet

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Positioning Wedge

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

MultiGlide Glove