Πλάτη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

2Move

Καθημερινής ζωής

Beauty Back Washer

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

AutoTurn

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

OneWayGlide

Καθημερινής ζωής

Aktiv Reacher

Σανίδες μεταφοράς

Butterfly

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

PediTurn