Πλάτη XL

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Sling

Καθημερινής ζωής

Aktiv Reacher

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

OneWayGlide

Καθημερινής ζωής

Beauty Comb

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

PediTurn

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SmartMove