Πλαϊνά στηρίγματα θώρακος, περιστρεφόμενα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame

Βάσεις καθισμάτων

High-low:xo Frame

Όρθια στάση

Gazelle PS

Παιδικά καρότσια

Stingray

Όρθια στάση

Meerkat

Βάσεις καθισμάτων

Stingray Frame

Παιδικά καρότσια

Cricket