Πλαϊνά στηρίγματα θώρακος, περιστρεφόμενα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Όρθια στάση

Meerkat

Όρθια στάση

Toucan

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame

Βάσεις καθισμάτων

Strong Base