Πλαϊνά στηρίγματα θώρακος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Cougar

Όρθια στάση

Caribou

Βάσεις καθισμάτων

High-low:xo Frame