Πλαϊνά στηρίγματα κορμού, κυρτά & περιστρεφόμενα με ιμάντα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Καθίσματα

Bee

Όρθια στάση

Prone

Όρθια στάση

Monkey