Προστατευτικά τροχών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Cougar

Βάσεις καθισμάτων

High-low:xo Frame

Όρθια στάση

Meerkat

Όρθια στάση

Caribou

Βάσεις καθισμάτων

Combi Frame:x

Παιδικά καρότσια

Stingray