ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

2Move

Σανίδες μεταφοράς

3B Board

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SatinSheet 2Direction BaseSheet

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

One Man Sling

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Sling

Σανίδες μεταφοράς

E Board