ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

EasyTurn

Καθημερινής ζωής

Beauty Hairbrush

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SatinSheet 4Direction DrawSheet

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

AutoTurn

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

One Man Sling

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

MiniBoard

Καθημερινής ζωής

Stocking Long