ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SupportBelt

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

OneWayGlide

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

EasyTurn

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Molift Raiser Pro

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

2Move