Στήριγμα ημιπληγικού άκρου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Καθημερινής ζωής

Beauty Hairbrush

Σανίδες μεταφοράς

Dolphin

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Multiglide SG

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

EasyTurn