Στήριγμα ημιπληγικού άκρου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Sling

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

4WayGlide LPL

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Cross 5XL

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

PediTurn

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

OneWayGlide

Σανίδες μεταφοράς

E Board