Στήριγμα ημιπληγικού άκρου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

MiniBoard

Σανίδες μεταφοράς

Dolphin

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SatinSheet 4Direction DrawSheet

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

OneWayGlide

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

EasyTurn

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SmartMove

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

One Man Sling