Στήριγμα ισχίων, πρόσθιο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Όρθια στάση

Rabbit Up

Βάσεις καθισμάτων

Stingray Frame

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame:x

Όρθια στάση

Meerkat

Βάσεις καθισμάτων

Strong Base