Στήριγμα ισχίων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Βάσεις καθισμάτων

High-low:xo Frame

Βάσεις καθισμάτων

Combi Frame:x

Βάσεις καθισμάτων

Stingray Frame

Όρθια στάση

Toucan

Βάσεις καθισμάτων

Strong Base