Στήριγμα λεκάνης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Kudu

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame:x

Βάσεις καθισμάτων

High-low:xo Frame

Όρθια στάση

Meerkat

Παιδικά καρότσια

Stingray