Στήριγμα πλάτης – κεφαλής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Παιδικά καρότσια

Cricket

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Kudu

Βάσεις καθισμάτων

Combi Frame:x

Παιδικά καρότσια

Stingray

Όρθια στάση

Meerkat

Βάσεις καθισμάτων

Strong Base