Στηρίγματα γονάτων με οπή, περιστρεφόμενα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Όρθια στάση

Caribou

Παιδικά καρότσια

Stingray

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame

Βάσεις καθισμάτων

High-low:xo Frame

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Kudu

Βάσεις καθισμάτων

Stingray Frame