Στηρίγματα γονάτων με οπή, σταθερά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame

Όρθια στάση

Meerkat

Βάσεις καθισμάτων

High-low:xo Frame

Βάσεις καθισμάτων

Strong Base