Στηρίγματα γονάτων, περιστρεφόμενα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame

Βάσεις καθισμάτων

High-low:xo Frame

Βάσεις καθισμάτων

Strong Base

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame:x

Βάσεις καθισμάτων

Combi Frame:x